Primăria comunei ROSIILE
Județul Vâlcea

2018 - HCL 49 - Nomenclatura stradala -modif si compl.