Primăria comunei ROSIILE
Județul Vâlcea

raport primar privind gestionarea patrimoniului pe 2022