Primăria comunei ROSIILE
Județul Vâlcea

situatie Autorizatii construire 2022 - lunar - anual