Primăria comunei ROSIILE
Județul Vâlcea

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local

Registru proiecte hotarari
2023

pr.1 – deficit bugetar la 31.12.2022

pr.2 – excedent buget local 31.12.2022 – 0

pr.2 – excedent buget local 31.12.2022 – Anexa 1

pr. 3 – proiect buget local 2023

pr. 4-15 – buget SPAC, O.S., salarii prim si SPAC, stat dezv, inchir teren la SNGRom gaz, stim, fin nou nascuti, noin.2 CL eval secretar, Plan L. 416 si servivii sociale

pr.16 – protocol minister MMSS – HUB

pr.17 – DG in urma lic. PNI – 2023

pr.18 – acord parteneriat cu CJ Valcea

pr.19-24 – rectif buget, cont exec, modif. HCL 7, SF canalizare in Zgubea, implem. sistem fotovoltaic la gosp. de apa in Balaciu, prog. achiz publice

pr.25 – 27 – rectif buget 2023, dotare cu mobilier, mat. si echip. Sc Rosiile, sprijin fin. deces Ciocotoiu Sofica

pr. 28 – 30 – alegere pres. sedinta, SF extindere retea distribuție apa si exec. bransamente, acord achiz. 3 statii asteptare calatori + pr.31 – modif. HCL 10 – strategia dezvoltare 2023 – 0

pr.32- 36 – rectif buget 2023 – 0, pr.33 – implem. pr. panou fotov. la Gosp Apa SPAC, decontare trasport excursie elevi, implem. pr. sist suprav. video, parteneriat centru as. soc – Zatreni, Livezi, Sinesti, Rosiile + pr.37 – sprijin fin. Paduroiu – inmor

pr. 38 – rata infl. cu 2023  + pr.39 – exec. buget primarie 31.03.2023 pr.40 – stab. salarii de baza Primarie – 0 pr.41 – parteneriat GAL – LEADER  + pr.42 – stab. salarii de baza SPAC – 0

pr.43-48 – rectif buget, asoc. UAT pt. microbuz electric elevi, scoatere evid fiscale debitori decedati, compl. HCL 33 din 2021, compl. HCL 24 din 2023, prev. sume Ziua localitatii

pr. 49-51 – sprijin fin inmorm Adam si Bucureșteanu, achiz. mat. extindere retea apa, pr.52 – aprobare premiere elev Cojocaru

pr.53 – 59 – vz. Registru proiecte – alegere pers. sed, rectif, si ex. buget, asoc UAT pt. modernizare DJ, Reabil. en. Sc. Rosiile, prev. 6 mii lei pt. 08.09.2023, Doc. th. impermeabilizare strazi

pr.60-62 – inchiriere mniexcavator, depunere cerere fin. Efic. en. Sc. Rosiile, comple HCL 24 prog. achiz. publice

pr. 63 – actualizare nomenclatură stradală

pr.64-66 – rectif buget 2023, inchir. buldozer, implem. pr. sistem video stradal

pr.67-71 – rectif buget, mas. topo drumuri, srijin fin. internare Smarandescu B, desemnare rep CL in Cons. Adm. Școala, rep. CEAC in inv.

pr.72 – O.S. primar – 0

 

 

 

2022
 

pr.1 – deficit bugetar la 31.12.2021

pr.2 – excedent buget local 31.12.2021

pr.3 – inchiriere taxa vidanjare

pr.4 – sprijin fin. internare – Mihai Ion

pr.5 – buget local 2022

pr.6 – prelungire valab. PUG

pr.7 – sume achiz. masti prescolari

pr.8 – retea scolara

pr.9 – plan actiuni, lucrari L.416

pr.10 – decl. stare insolvabilitate bebitori

pr.11 – buget SPAC 2022

pr.12 – O.S. primar – 0

pr.13 – O.S. SPAC – 0

pr.14 – aprobare nr. posturi as. pers. si indemniz.

pr.15 – stab. salarii de baza Primarie – 2022

pr.16 – stab. salarii de baza SPAC – 2022

pr.17 – exec. buget primarie 31.12.2021

pr.18 – exec. buget SPAC – 31.12.2021

pr.19 – desemnare consilieri evaluare secretar

pr.20 – alegere presedinte sedinta

pr.21 – rectif buget 2021

pr.22 – sprijin fin. inmormantare – Garamia Iulian

pr.23 – sprijin fin. inmormantare – Garamia Stela

pr.24 – inchiriere Izlaz, organizare pasunat, pajiste

pr.25 – prog. de achizitii publice

pr.26 – drepturi, beneficii SVSU participare interventii

pr.26 – implem. pr. statie incarcare el

pr.27 – implem. pr. eficient. en scoala Rosiile

pr.28 – implem. pr. eficient. en Baie comunala

pr.29 – implem. pr. panouri fotov.

pr.30 – implem. pr. sist suprav. video

pr.31 – implem. pr.modernizare dispensar uman

pr.32 – sprijin unitati cult – Zgubea

pr.34 – parteneriat gaze A. Saligny – Rosiile – 0

pr.35 – Deviz, doc gaze A. Saligny – Rosiile – 0

pr.36 – exec. buget primarie 31.03.2022

pr.37 – rata infl. cu 2023

pr.38 – sprijin unitati cult – Rosiile

pr.39 – sprijin fin. inmormantare – Macavei Tudor

pr.40 – ROF Compartiment asistenta sociala.

pr.41 – Plan actiuni servicii sociale.

pr.42 – O.S. primar – 0

pr.43 – alegere presedinte sedinta

pr.44 – rectif buget 2022 – 0

pr.45 – manif. artistice sarb Ziua Comunei

pr.46 – burse

pr.47 – inchiriere buldoexcavator

pr.48 – dare in administrare b. scolii – 0

pr.49 – rectif buget 2022 – 0

pr.50 – achiz mat. pt. extindere retea apa

pr.51 – HCL a fost rev. prin HCL 111

pr.52 – decontatre arbitraj STIINTA ROSIILE – 0

pr.53 – rectif buget 2022 – 0

pr.54 – exec. buget primarie 30.06.2022

pr.55 – amenaj. parc joaca Rosiile

pr.56 – doc. th, deviz – imperm. DC Rom – La Cimitir, Viilor, Pahui

pr.57 – sprijin unitati cult – Romanesti

pr.58 – reparatii Scoala Rosiile

pr.59 – mobilier stradal, banci

pr.60 – achiz. 200 litrii motorina

pr.61 – sprijin financiar Duduleanu Ctin – constr camera

pr.62 – sprijin financiar Spatarelu Angelica – constr casa

pr. 63-70 – rectif, acoperis Sc, reparatii Sc si Gr, centrala Gr, manif.art.08.09, il. stradal, Reg. stim.ed.

pr.71 – concesiune spatii Dispensar Uman – iridenta

pr.72 – acord investitie Dispensar Uman – iridenta

pr.73 – inchiriere miniexcavator

pr.74 – reparatii Gradinita Zgubea si rev. 44

pr.75 – sprijin fin. Speriusi – inmor

pr.76 – sprijin fin. Vladutu N – inmor

pr.76 – alegere presedinte sedinta pr.77 – desemnare reprezentent CL in Cons.Admin.Sc. pr.78 – numire rep. CEAC Inv pr.79 – desemnare rep. CL – interviu concurs director sc. – pr.80 – modif și compl. HCL 24 – prog. de achizitii publice – 0

pr.81 – rectif buget 2022 – 0

pr.82 – achiz piatra sparta

pr.83 – sprijin fin. Speriusi – inmor

pr.84 – achiz. tuburi beton

pr.85 – 0Proiect HCL_autobuze_Rosiile

pr.86 – masuratori topo terenuri

pr.87 – achiz. dozator clorinare pr.88 – implem. pr. sist suprav. video

pr.89 – decontatre arbitraj STIINTA ROSIILE – 0

pr.90 – rectif buget 2022 – 0

pr.91 – exec. buget primarie 30.09.2022

pr.92 – ADERARE AUDIT

pr.93 – INSUSIRE ACORD COOPERARE – 0

pr.94 – APROBARE CONTRIBUTIE

pr.95 – modif. HCL 71 – concesiune spatii Dispensar Uman – iridenta

pr.96 – compl. HCL 73 – doc modernizare drumuri – Deviz, Cerere fin PNI

pr.97 – actualizare deviz -extindere canal

pr.98 – rectif buget 2022 – 0

pr.99 – rectif buget SPAC 2021

pr.100 – inchiriere buldozer

pr. 101-108 – rectif, trencher, container modular, cadouri elevi, ROF și circ. pr. HCL, SF ext. apa, dare in admin. catre SPAC

pr.109-117 – pres. sed, rectif, rev. HCL 51 din 2022, deleg gest. salubr si colectare selectiva, rep. ADI Apa, prog. initial achiz. publ, insusire patrimoniu, inventar domeniu privat

pr.– stab., ITL, rata infl. pt. 2023

pr.118-121 – rectif buget , retea scolara, reorgSVSU, stab. taxe si impozite 2023

 

2021
1 – deficit bugetar la 31.12.2020

2 – excedent buget local 2020

3 – taxa speciala salubr. – nu s-a adoptat HCL

4 – exec. buget primarie 31.12.2020

5 – exec. buget SPAC – 31.12.2020

6 – resp. cu apl. L. 544

7 – plan actiuni, lucrari L.416

8 – retea scolara

9 – desemnare reprezentent CL in Cons.Admin.Sc.

10 – numire rep. CEAC Inv

11 – actualizare deviz -extindere apa

12 – prog. de achizitii publice -actualizat

13 – sume achiz. masti prescolari

14 – inchiriere Izlaz

15 – sprijin financiar

16 – desemnare reprezentant ADI APA – nu s-a adoptat HCL

17 – achiz. remorca

18 – achiz. fara plata auto pt SPAC

19 – util. teren RDS

20 – masuratori topo drumuri satesti

20.1 – darea in adm. serv. apa si canal bransamente si racorduri

21 – alegere presedinte sedinta

22 – desemnare consilieri evaluare secretar

23 – modif. HCL 41 – predare amplasament necesare pt. Sala sport

24 – SF – sisteme de canalizare

25 – achiz piatra sparta

26 – buget local 2021

27 – buget SPAC 2021

28 – aprobare nr. posturi as. pers. si indemniz.

29 – O.S. primar

30 – O.S. SPAC

31 – stab. salarii de baza Primarie

32 – stab. salarii de baza SPAC

33 – rata infl. cu 2022

34 – strategia dezvoltare locala 2021-2027

35 – strategia dezvoltare 2021

36 – prog. de achizitii publice

37 – colaborare cu ECOSMART

38 – rectif buget 2021

39 – exec. buget primarie 31.03.2021

40 – stabilire cota lunara combustibil auto dacie SPAC

41 – burse

41.1 – achiz mat. pt. vopsit acoperis Sc. Romanești

42 – pubele

43 – camin Romanesti

44 – modernizare drumuri

45 – parcare Primarie

46 – dare folosinta gratuita teren Romgaz

47 – sprijin fin. inmoramantare – Ruiu ilie

48 – incheirirere cilindru compactor

49 – actualizare ROF

50 – alegere presedinte sedinta

51 – rectif buget 2021

52 – exec. buget primarie 31.03.2021

53 – doc. th, deviz – modernizare DV Zgubea

54 – doc si achiz mat. pt. vopsit acoperis Sc. Romanești

55 – aprobare premii elevi merite deosebite

56 – incheirirere buldozer

57 – prog. de achizitii publice – completare

58 – modif. anexa la HCL 31

59 – exec. buget SPAC – 30.06.2021

60 – sprijin fin. inmoramantare – Stoica Cristian

61 – rectif buget 2021

62 – rectif buget 2021

63 – prog. de achizitii publice

64 – intocmire doc modernizare drumuri

65 – Act aditional ctr. ext. canal 1

66 – desemnare reprezentent CL in Cons.Admin.Sc.

67 – numire rep. CEAC Inv

68 – rectif buget 2021

69 – rectif buget 2021

70 – exec. buget primarie 30.06.2021

71 – achiz mat. pt. extindere retea apa

72 – doc modernizare drumuri

73 – O.S. primar

74 – decontatre arbitraj Stiinta Rosiile

75 – sprijin fin. internare – Stanciu Valerian

76 – doc modernizare drumuri

– retea scolara

– proiect stab., ITL pt. 2022

77 – alegere presedinte sedinta

78 – rectif buget 2021

79 – achiz. cupa

80 – achiz. vidanja

81 – placute numere administrative,indicatoare străzi

82 – sprijin fin. inmoramantare – Ioana Gheorghe-Marian

83 – sprijin fin. inmoramantare – Sperius Lucian

84 – modif. HCL 27 – aprobare nr. posturi as. pers. si indemniz.

85 – iluminat public

86 – taxa speciala salubr.

87- decontatre arbitraj STIINTA ROSIILE – 0

88- acordare cadouri sarbatori iarna

89 – prog. de achizitii publice

92 – rectif buget 2021 – 0

93 – rectif buget SPAC 2021

94 – rectif buget 2021 – 0

95 – delegare serv. salubr. – 0

96 – insusire inventar bunuri

97 – strategia dezvoltare 2022

98 – prog. de achizitii publice initial pe 2022

99 – prev. sume pentru teren sport

100 – Pod la Romanesti

101 – rectif buget 2021 – 0

102 – colectare selectiva – 0

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local

2021
1 – deficit bugetar la 31.12.2020

2 – excedent buget local 2020

3 – taxa speciala salubr. – nu s-a adoptat HCL

4 – exec. buget primarie 31.12.2020

5 – exec. buget SPAC – 31.12.2020

6 – resp. cu apl. L. 544

7 – plan actiuni, lucrari L.416

8 – retea scolara

9 – desemnare reprezentent CL in Cons.Admin.Sc.

10 – numire rep. CEAC Inv

11 – actualizare deviz -extindere apa

12 – prog. de achizitii publice -actualizat

13 – sume achiz. masti prescolari

14 – inchiriere Izlaz

15 – sprijin financiar

16 – desemnare reprezentant ADI APA – nu s-a adoptat HCL

17 – achiz. remorca

18 – achiz. fara plata auto pt SPAC

19 – util. teren RDS

20 – masuratori topo drumuri satesti

20.1 – darea in adm. serv. apa si canal bransamente si racorduri

21 – alegere presedinte sedinta

22 – desemnare consilieri evaluare secretar

23 – modif. HCL 41 – predare amplasament necesare pt. Sala sport

24 – SF – sisteme de canalizare

25 – achiz piatra sparta

26 – buget local 2021

27 – buget SPAC 2021

28 – aprobare nr. posturi as. pers. si indemniz.

29 – O.S. primar

30 – O.S. SPAC

31 – stab. salarii de baza Primarie

32 – stab. salarii de baza SPAC

33 – rata infl. cu 2022

34 – strategia dezvoltare locala 2021-2027

35 – strategia dezvoltare 2021

36 – prog. de achizitii publice

37 – colaborare cu ECOSMART

38 – rectif buget 2021

39 – exec. buget primarie 31.03.2021

40 – stabilire cota lunara combustibil auto dacie SPAC

41 – burse

41.1 – achiz mat. pt. vopsit acoperis Sc. Romanești

42 – pubele

43 – camin Romanesti

44 – modernizare drumuri

45 – parcare Primarie

46 – dare folosinta gratuita teren Romgaz

47 – sprijin fin. inmoramantare – Ruiu ilie

48 – incheirirere cilindru compactor

49 – actualizare ROF

50 – alegere presedinte sedinta

51 – rectif buget 2021

52 – exec. buget primarie 31.03.2021

53 – doc. th, deviz – modernizare DV Zgubea

54 – doc si achiz mat. pt. vopsit acoperis Sc. Romanești

55 – aprobare premii elevi merite deosebite

56 – incheirirere buldozer

57 – prog. de achizitii publice – completare

58 – modif. anexa la HCL 31

59 – exec. buget SPAC – 30.06.2021

60 – sprijin fin. inmoramantare – Stoica Cristian

61 – rectif buget 2021

62 – rectif buget 2021

63 – prog. de achizitii publice

64 – intocmire doc modernizare drumuri

65 – Act aditional ctr. ext. canal 1

66 – desemnare reprezentent CL in Cons.Admin.Sc.

67 – numire rep. CEAC Inv

68 – rectif buget 2021

69 – rectif buget 2021

70 – exec. buget primarie 30.06.2021

71 – achiz mat. pt. extindere retea apa

72 – doc modernizare drumuri

73 – O.S. primar

74 – decontatre arbitraj Stiinta Rosiile

75 – sprijin fin. internare – Stanciu Valerian

76 – doc modernizare drumuri

– retea scolara

– proiect stab., ITL pt. 2022

77 – alegere presedinte sedinta

78 – rectif buget 2021

79 – achiz. cupa

80 – achiz. vidanja

81 – placute numere administrative,indicatoare străzi

82 – sprijin fin. inmoramantare – Ioana Gheorghe-Marian

83 – sprijin fin. inmoramantare – Sperius Lucian

84 – modif. HCL 27 – aprobare nr. posturi as. pers. si indemniz.

85 – iluminat public

86 – taxa speciala salubr.

87- decontatre arbitraj STIINTA ROSIILE – 0

88- acordare cadouri sarbatori iarna

89 – prog. de achizitii publice

92 – rectif buget 2021 – 0

93 – rectif buget SPAC 2021

94 – rectif buget 2021 – 0

95 – delegare serv. salubr. – 0

96 – insusire inventar bunuri

97 – strategia dezvoltare 2022

98 – prog. de achizitii publice initial pe 2022

99 – prev. sume pentru teren sport

100 – Pod la Romanesti

101 – rectif buget 2021 – 0

102 – colectare selectiva – 0