Primăria comunei ROSIILE
Județul Vâlcea

pr. 1-3- deficit, excedent bugetar, ROF Salubrizare Vl