Primăria comunei ROSIILE
Județul Vâlcea

13 - comisie specială inventariere bunuri domeniul public