Primăria comunei ROSIILE
Județul Vâlcea

252 - delegare atributii viceprimar