Primăria comunei ROSIILE
Județul Vâlcea

54 - MFC, prev. de art. 93 alin. 3 C.P.