Primăria comunei ROSIILE
Județul Vâlcea

Rectificare 9 Buget Local cf HCL 99 din 24.12.2021