Primăria comunei ROSIILE
Județul Vâlcea

1 - deficit bugetar la 31.12.2020