Primăria comunei ROSIILE
Județul Vâlcea

109-117 - pres. sed, rectif, rev. HCL 51 din 2022, deleg gest. salubr si colectare selectiva, rep. ADI Apa, prog. initial achiz. publ, insusire patrimoniu, domeniu privat