Primăria comunei ROSIILE
Județul Vâlcea

2 - excedent buget local 31.12.2022