Primăria comunei ROSIILE
Județul Vâlcea

25 - 27 - rectif buget 2023, dotare cu mobilier, mat. si echip. Sc Rosiile, sprijin fin. deces Ciocotoiu Sofica