Primăria comunei ROSIILE
Județul Vâlcea

43 - camin Romanesti