Primăria comunei ROSIILE
Județul Vâlcea

55 - amenaj. parc joaca Rosiile