Primăria comunei ROSIILE
Județul Vâlcea

Informarea in prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ