Primăria comunei ROSIILE
Județul Vâlcea

nomenclatura stradala - 4. HCL 37