Primăria comunei ROSIILE
Județul Vâlcea

Registrul privind inregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiectiile cu privire la legalitate, efectuate in scris